Fynda/ Enstaka kvar/ reuse

Under fliken enstaka kvar/ reuse kommer prototyper, kollektionsprover, prover som lånats ut för pressfotografering, testplagg. Alla plagg som säljs här är intakta och utan defekter eller fel. Den här sidan uppdateras hela tiden så ta för vana att gå in och kika ofta.

Plagg som ligger under fliken reuse/ enstaka kvar har vi inget återköp på