Fynda/ Enstaka kvar/ REUSE

Under fliken enstaka kvar/ reuse kommer prototyper, kollektionsprover, prover som lånats ut för pressfotografering, testplagg. Om det skulle vara något ”fel” på plagget kommer det att anges i informationen. Den här sidan uppdateras hela tiden så ta för vana att gå in och kika ofta.

Plagg som ligger under fliken reuse/ enstaka kvar har vi inget återköp på